RSS


Biuro:. 33-49-80-801
FAX:.   33-822-33-36
Komórka 600-114-350
biuro@wadi.pl  Info@wadi.pl
EUROPAGadu-GaduGG: Europa SkypeSkype: Europa 
WIZY BILETY
Gadu-GaduGG: KrymSkypeSkype: Bilety
AZJA i BILETY
Gadu-GaduGG: AzjaSkypeSkype: Azja  
10:00~18:00 Poniedziałek~Piątek lub OnLine

Facebook BiuroWADiWADIInstagram BiuroWADiWADI
Jesteś: 864.082 potencjalnym klientem
Mamy 11.017 Klientów Biura Podróży WADi

Kraj / Region
Transport
Wyjazd od
 
Wybierz datę
Powrót przed
 
Wybierz datę
Wylot / wyjazd z
Cena od
 
Cena do
-
Zakwaterowanie
Wyżywienie
Szukane słowo np. wspinaczka
Aby otrzymywać informacje o promocjach wpisz e-mail
Z wizą? czy bez wizy? - Informacja Wizowa MSZ RP
OGÓLNA INFORMACJA WIZOWA MSZ RP
Stan prawny na 26.07.2018 rok
Poniżej znajdą Państwo podstawowe zasady wjazdu dla obywateli polskich do poszczególnych krajów i na wybrane terytoria. Nie dotyczą one wyjazdów na pobyt stały, w celu podjęcia nauki, pracy lub innej działalności zarobkowej. Po szczegółowe informacje dotyczące zasad wjazdu i pobytu na terytorium poszczególnych państw powinni Państwo zwrócić się do przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych tych państw oraz telefonicznie w naszym biurze. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w poradniku MSZ RP "Polak za granicą" oraz w WADI Przewodnik po krajach.
 
Państwo / terytoriumWizaOkres pobytu bezwizowegoWymagane dokumenty podróży
A
AFGANISTANtak paszport
ALBANIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
ALGIERIAtak paszport
ANDORAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
ANGOLAtak paszport
ANGUILLAnie paszport
ANTIGUA I BARBUDAniedo 90 dnipaszport
ANTYLE HOLENDERSKIEniedo 90 dnipaszport
ARABIA SAUDYJSKAtak paszport
ARGENTYNAniedo 90 dnipaszport
ARMENIAniedo 180 dnipaszport
ARUBAniedo 90 dnipaszport
AUSTRALIAtak paszport
AUSTRIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
AZERBEJDŻANtak paszport
B
BAHAMYniedo 90 dnipaszport
BAHRAJNtak paszport
BANGLADESZtak paszport
BARBADOSniedo 90 dnipaszport
BELGIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
BELIZEniedo 90 dnipaszport
BENINtak paszport
BERMUDYnie paszport
BHUTANtak paszport
BIAŁORUŚtak paszport
BOLIWIAniedo 90 dnipaszport
BOŚNIA I HERCEGOWINAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
BOTSWANAniedo 90 dnipaszport
BRAZYLIAniedo 90 dnipaszport
BRUNEI DARUSSALAMniedo 90 dnipaszport
BRYTYJSKIE TERYTORIUM ANTARKTYCZNE (obejmuje Orkady Płd. i Szetlandy Płd.)wymagane pozwolenie miejscowych władzpaszport
BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO (obejmuje wyspy Czagos)wymagana zgoda administratora Brytyjskiego Terytorium Oceanu Indyjskiegopaszport
BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZEnie paszport
BUŁGARIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
BURKINA FASOtak paszport
BURUNDItak paszport
C
CHILEniedo 90 dnipaszport
CHINY (ChRL)tak paszport
CHORWACJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
CYPR*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
CZADtak paszport
CZARNOGÓRAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty do 30 dni
CZECHY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
D
DANIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
DOMINIKAniedo 180 dnipaszport
DOMINIKANAniedo 90 dnipaszport
DŻIBUTItak paszport
E
EGIPTtak paszport
EKWADORniedo 30 dnipaszport
ERYTREAtak paszport
ESTONIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
ETIOPIAtak paszport
F
FALKLANDYnie paszport
FIDŻIniedo 120 dnipaszport
FILIPINYniedo 30 dnipaszport 
FINLANDIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
FRANCJA*nie paszport / dowód osobisty
FRANCUSKIE ZIEMIE POŁUDNIOWO-POLARNEniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
G
GABONtak paszport
GAMBIAnie(wyłącznie turyści)paszport
GHANAtak paszport
GIBRALTARnie paszport / dowód osobisty
GEORGIA PŁD. i SANDWICH PŁD.wymagane pozwolenie na wjazd od komisarza wyspypaszport
GRECJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
GRENADAniedo 90 dnipaszport
GRENLANDIAniedo 90 dnipaszport
GRUZJAniedo 365 dnipaszport / dowód osobisty. Gruzja jednostronnie wprowadziła możliwość wjazdu na podstawie dowodu osobistego dla obywateli RP.
GUJANA (Kooperacyjna Republika Gujany)tak paszport
GUJANA FRANCUSKAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
GWATEMALAniedo 90 dnipaszport
GWADELUPAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
GWINEA (Republika Gwinei)tak paszport
GWINEA BISSAUtak paszport
GWINEA RÓWNIKOWAtak paszport
H
HAITIniedo 90 dnipaszport
HISZPANIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
HONDURASniedo 90 dnipaszport
HONGKONGniedo 90 dnipaszport
I
INDIEtak paszport
INDONEZJAniedo 30 dnipaszport. Indonezja zniosła jednostronnie obowiązek wizowy dla obywateli polskich przy pobytach do 30 dni i spełnieniu warunków opisanych w poradniku "Polak za granicą".
IRAKtak paszport
IRANtak paszport
IRLANDIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
ISLANDIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
IZRAELniedo 90 dnipaszport
J
JAMAJKAniedo 30 dnipaszport
JAPONIAniedo 90 dnipaszport
JEMENtak paszport
JORDANIAtak paszport
K
KAJMANYnie paszport
KAMBODŻAtak paszport
KAMERUNtak paszport
KANADAniedo 180 dnipaszport. Wymóg posiadania przez obywateli krajów przylatujących w ramach ruchu bezwizowego tzw. eTA (electronic travel authorization). Od 15.03.2016 r. jest obowiązkowe eTA.
KATARniedo 90 dnipaszport
KAZACHSTANniedo 90 dni paszport. Od 1 stycznia 2017 r. jednostronnie zniesiony obowiązek wizowy dla obywateli RP.
KENIAtak paszport. Od 1 września 2015 r. wizę można uzyskać  wyłącznie online www.ecitizen.go.ke
KIRGISTANniedo 60 dnipaszport. Jednostronnie zniesiono obowiązek wizowy dla obywateli RP.
KIRIBATIniedo 90 dnipaszport
KOLUMBIAniedo 90 dnipaszport
KOMORYtak paszport
KONGOtak paszport
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGAtak paszport
KOREA POŁUDNIOWAniedo 90 dnipaszport
KOREA PÓŁNOCNA (KRL-D)tak paszport
KOSOWOnie paszport
KOSTARYKAniedo 90 dnipaszport
KUBAtak paszport
KUWEJTtak paszport
L
LAOStak paszport
LESOTHOtak paszport
LIBANtak paszport
LIBERIAtak paszport
LIBIAtak paszport
LIECHTENSTEIN*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
LITWA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
LUKSEMBURG*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
Ł
ŁOTWA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
M
MACEDONIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MADAGASKARtak paszport
MADERA I AZORYniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MAJOTTAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MAKAUniedo 90 dnipaszport
MALAWItak paszport
MALEDIWYtak paszport
MALEZJAniedo 90 dnipaszport
MALItak paszport
MALTA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MAROKOniedo 90 dnipaszport
MARTYNIKAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MAURETANIAtak paszport
MAURITIUSniedo 90 dnipaszport
MEKSYKniedo 180 dnipaszport
MIKRONEZJAniedo 90 dni paszport
MOŁDAWIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MONAKOniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
MONGOLIAtak paszport
MONTSERRATnie paszport
MOZAMBIKtak paszport
MYANMAR (BIRMA)tak paszport
N
NAMIBIAtak paszport
NAURUtak paszport
NEPALtak paszport
NIDERLANDY* (HOLANDIA)niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
NIEMCY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
NIGERtak paszport
NIGERIAtak paszport
NIKARAGUAniedo 90 dnipaszport
NOWA KALEDONIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
NORWEGIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
NOWA ZELANDIAniedo 90 dnipaszport
O
OMANtak paszport
P
PAKISTANtak paszport
PALAUniedo 90 dni paszport
PALESTYNA (Autonomia Palestyńska)niedo 90 dnipaszport
PANAMAniedo 90 dnipaszport
PAPUA-NOWA GWINEAtak paszport
PARAGWAJniedo 90 dnipaszport
PERUniedo 183 dnipaszport
PITCAIRNwymagane pozwolenie gubernatora wyspypaszport
POLINEZJA FRANCUSKAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
PORTUGALIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
R
REUNIONniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
RPA (Republika Południowej Afryki)niedo 30 dnipaszport
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKAtak paszport
REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKAtak paszport
ROSJAtak paszport
RUMUNIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
RWANDAtak paszport
S
SAINT KITTS I NEVISniedo 90 dnipaszport
SAINT LUCIAniedo 180 dnipaszport
SAINT PIERRE I MIQUELONniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SAINT VINCENT I GRENADYNYniedo 90 dnipaszport
SALWADORniedo 90 dnipaszport
SAMOAniedo 90 dnipaszport
SAN MARINOniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SENEGALnie(wyłącznie turyści)paszport
SERBIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SESZELEniedo 90 dnipaszport
SIERRA LEONEtak paszport
SINGAPURniedo 90 dnipaszport
SŁOWACJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SŁOWENIA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SOMALIAtak paszport
SRI LANKAtak paszport
STANY ZJEDNOCZONE AMERYKItak paszport
SUDANtak paszport
SUDAN POŁUDNIOWYtak paszport
SURINAMtak paszport
SWAZILAND (Suazi)nie paszport
SYRIAtak paszport
SZWAJCARIAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
SZWECJA*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
T
TADŻYKISTANtak paszport
TAJLANDIAniedo 30 dnipaszport
TAJWANniedo 90 dnipaszport
TANZANIAtak paszport
TIMOR WSCHODNIniedo 90 dnipaszport
TOGOtak paszport
TONGAniedo 90 dni paszport
TRYNIDAD I TOBAGOniedo 90 dnipaszport
TUNEZJAniedo 90 dnipaszport
TURCJAtak paszport
TURKS I CAICOSnie paszport
TURKMENISTANtak paszport
TUVALUniedo 90 dni paszport
U
UGANDAtak paszport
UKRAINAniedo 90 dnipaszport
URUGWAJniedo 90 dni paszport
UZBEKISTANniedo 30 dni paszport. Od 1 stycznia 2017 r. jednostronnie zniesiony obowiązek wizowy dla obywateli RP.
V
VANUATUniedo 90 dnipaszport
W
WALLIS I FUTUNAniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WATYKAN (Stolica Apostolska)niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WENEZUELAniedo 90 dnipaszport
WĘGRY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WIELKA BRYTANIA* oraz Wyspa Man i Wyspy Normandzkie - Jersey, Guernsey i Alderneyniedo 180 dnipaszport / dowód osobisty
WIETNAMtak paszport
WŁOCHY*niedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJtak paszport
WYSPY KANARYJSKIEniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WYSPY MARSHALLAniedo 90 dnipaszport
WYSPY OWCZEniedo 90 dnipaszport / dowód osobisty
WYSPY SALOMONAniedo 90 dnipaszport
WYSPY ŚW. HELENY (obejmuje Wyspę Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha)wymagane pozwolenie administratora wyspypaszport
WYSPY ŚW. TOMASZA I KSIĄŻĘCAniedo 15 dnipaszport
Z
ZAMBIAtak paszport
ZIMBABWEtak paszport
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIEniedo 90 dnipaszport

* Od 1 maja 2004 r. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG).

powrót

#Biuro Podróży WADi, Witamy na stronie wadi.pl! Zapraszamy do rezerwacji i zakupu bietów, wiz i ubezpieczeń. W naszej ofercie znajdziesz Bilety Kolejowe, Bilet Lotniczy, Bilety Kolej Transsyberyjska. Oferujemy bilety na Kolej Transsyberyjską cena, Bilety na Krym, Bilety do Chin, Wizy do Rosji, Zaproszenia, Ubezpieczenia Turystyczne, Wyjazdy i Wycieczki do Rosji, Białe Noce, Petersburg, Moskwa, Syberia, Bajkał, Białoruś, Grodno, Mińsk, Ukraina, Krym, Lwow, Kijow, Jałta, Odessa, Mołdawia, Kiszyniow, Chiny, Pekin, Wielki Mur, Kirgistan, gory, morze, Kazachstan, Uzbekistan, Samarkanda, Tadżykistan, Wspinaczka, Turkemnistan, wycieckzi Rosja, wycieczki Bajkał, Wycieczki krym, Wycieczki Chiny, Kraje nie odkryte, Zapraszamy www.Wadi.com.pl,

    E-mail    
    Start    
    Adres    
    Konto bankowe    
    Allegro    
    Regulamin    
    Oficjalny Agent WADi    
    Biuro    
    Dojazd    
    Dla Biznesu    
    Dla Agenta    
    Dla Klienta    
    Dla Szkoły Uczelni    
    Dla Praktykanta    
    Dla Turoperatora    
    Franczyza WADi    
    Oferta WADi    
    Ogłoszenia    
    Opinie o WADi    
    Partnerzy    
    Praca i kariera    
    Nie Bankrutuję!    
    iDelegacja.wadi.pl    
    ingi.wadi.pl    
    Grupa Wadi    
    DHL.wadi.pl    
    BOXWADi.com    
    iBanditi.wadi.pl    
    Pilot-wycieczek.wadi.pl    
    Ubezpieczenia.wadi.pl    
    HoteloPak.com    
    Transsyberyjska.eu    
    WizoPak.wadi.pl    
    Kasuj WADi    
    Mapa www    
Korzystanie z serwisu wadi.pl oraz wadi.com.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu WADI 
Opublikowane na stronach wadi.pl oraz wadi.com.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

Biuro Podróży WADi "Na Wschód" to: Wycieczki Kolej Transsyberyjska, Wycieczki Rosja, Wycieczki Białoruś, Wycieczki Ukraina, Wycieczki Chiny, Wycieczki Mongolia, Wycieczki Gruzja, Wycieczki Armenia, Wycieczki Azerbejdżan, Wycieczki Uzbekistan, Wycieczki Kazachstan, Wycieczki Kirgizja, Wycieczki Mołdawia, Wycieczki Tadżykistan, Wycieczki Turkmenistan, Wycieczki Litwa, Wycieczki Łotwa, Wycieczki Estonia, Wycieczki Bajkał, Wycieczki Syberia, Wycieczki Moskwa, Wycieczki Sankt-Petersburg, Wycieczki Smoleńsk, Wycieczki Władywostok, Wycieczki Samarkanda, Wycieczki Taszkient, Wycieczki Wilno, Wycieczki Grodno, Wycieczki Lwów, Wycieczki Kijów, Wycieczki Baku, Wycieczki Murmańsk, Wycieczki Soczi, Wczasy Białoruś, Wczasy Gruzja, Wczasy Jałta, Wczasy Krym, Wczasy Soczi, Wczasy Eupatoria,
KSI - Portale turystyczne

Super Wycieczki - Kolej Transsyberyjska: Bilety, Wizy, Wycieczki!

Wycieczki do Rosji, wycieczki do Mongolii, wycieczki na Białoruś, wycieczki Koleją Transsyberyjską.

Wizy Rosja, wizy Mongolia, wizy Chiny, wizy Azerbejdżan, wizy Indie, ubezpieczenia Rosja, ubezpieczenia Białoruś, ubezpieczenia świat.statystyka © Copyright by WADi 2007 ~ 2021. All rights reserved.